Nooddouches

Gepost op: 21 juni 2017

Er kan binnen een bedrijf een periode zijn dat er gewerkt moet worden met gevaarlijke stoffen. Het is daarbij dan altijd mogelijk dat uw huid en/of ogen in aanraking komen met deze gevaarlijke stoffen. Dat kunnen agressieve stoffen zijn, maar ook bijtende of brandbare stoffen, dampen of stofdeeltjes. Wanneer er dan niet tijdig wordt opgetreden, kunnen de gevolgen voor de mens groot zijn. Een van de oplossingen is er om te zorgen dat er zeer goed en grondig gespoeld kan worden met water. Daarom is het zeer belangrijk dat er, wanneer er tijdelijk met chemische stoffen wordt gewerkt, er nooddouches worden geplaatst. Bij bedrijven waarbij altijd met chemische stoffen wordt gewerkt zijn de nooddouches niet nodig. Ze hebben daarvoor een speciale ruimte die voor dergelijke ongevallen zijn gebouwd, wat ze ook verplicht zijn. Nooddouches moeten aan bepaalde eisen voldoen. Wanneer er met chemische stoffen wordt gewerkt, ook tijdelijk, zijn nooddouches verplicht.

Voorwaarden die aan nooddouches gesteld worden

Een nooddouche moet met een constante hoeveelheid water van minimaal 60 liter per minuut gedurende 15 minuten kunnen leveren. Ook zal de fabrikant van de nooddouches de minimale waterdruk moeten vermelden. Indien u de richting en de vorm van de waterstraal wilt veranderen dan mag dat alleen gebeuren door het gebruik van gereedschap.  Op een afstand van 70 cm zal het water ongeveer 50% binnen een diameter van 20 cm moeten stromen. De waterstaal mag nergens meer dan 30% afwijken van de gemiddelde waarde. Er moet minstens 95% binnen een straal van 40cm vallen. De waterstraal mag niet te sterk zijn. Hij of zij, die onder de douche staat mag, er niet door worden gekwetst.  De douchekop moet op een hoogte tussen de 210 cm en 230 cm worden gemonteerd. De afsluiter mag, nadat hij is geopend, niet automatisch worden afgesloten. De nood- en oogdouches moeten binnen 10 seconden te bereiken zijn. Dat moet om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk met water kan worden gesproeid indien men in aanraking is gekomen met een chemische stof. De oogdouches moeten 11,4 liter water geven en dat gedurende een tijdsduur van 15 minuten. De afsluiter moet binnen 1 seconde te openen zijn. De oog- en nooddouches dienen steeds een maal per week gecontroleerd te worden.

De wet stelt vast

Het is te hopen dat er nooit gebruik moet worden gemaakt van de nood- of oogdouches. Indien dat wel het geval is, is het van levensbelang dat zo'n douche zeer snel bereikbaar is en er snel gespoeld kan worden. Door snel te spoelen zijn vaak ernstige klachten te voorkomen. Daarom stelt de wet vast dat er deze douches aanwezig zijn wanneer er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen.

Tip: kijk bij Matcon voor nooddouches.

Delen

Blog over industriële fabricagetechnieken

Welkom op mijn blog. Mijn naam is John. Aangezien mijn vader altijd al een fabriekswerker is geweest werd ik al snel geïntroduceerd tot industriële fabricagetechnieken. In tegenstelling tot de meeste mensen zag ik fabrieken als meer dan een plek waar repetitief werk werd gedaan. Ik zag en zie nog steeds industriële fabricagetechnieken als hetzelfde als wanneer iemand een vaardigheid probeert te leren, omdat je constant aan het zoeken bent om je werk sneller, slimmer, beter, etc. te doen. Al van jongsafaan had ik een bewondering voor het werk. Vanzelfsprekend heb ik gekozen om het werk te doen voor de kost en de passie, en schrijf hier over in deze blog.

Archief