Industrieel Materiaal

  • Nooddouches

    Er kan binnen een bedrijf een periode zijn dat er gewerkt moet worden met gevaarlijke stoffen. Het is daarbij dan altijd mogelijk dat uw huid en/of ogen in aanraking komen met deze gevaarlijke stoffen. Dat kunnen agressieve stoffen zijn, maar ook bijtende of brandbare stoffen, dampen of stofdeeltjes. Wanneer er dan niet tijdig wordt opgetreden, kunnen de gevolgen voor de mens groot zijn. Een van de oplossingen is er om te zorgen dat er zeer goed en grondig gespoeld kan worden met water.
    [Meer lezen]